www.tenisowki.com.pl niemiecka umowa o pracę

Normy zharmonizowane to jeden z rodzajów norm europejskich. Wydawać by się więc mogło, że ich zastosowanie jest obowiązkowe. Tymczasem, aby móc zastosować ten typ norm trzeba spełnić określone warunki. Po pierwsze tytuły i numery norm zharmonizowanych muszą zostać opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej. Po drugie, przynajmniej jeden kraj członkowski Unii Europejskiej musi włączyć taką normę do zbioru norm krajowych.

Trzeci warunek skupia się na jej zgodności z krajową normą przenoszącą normę zharmonizowaną. Przyjmuje się tu domniemanie zgodności z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy nowego podejścia, której zharmonizowana norma dotyczy. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca samodzielnie może zdecydować czy odwołać się do norm zharmonizowanych, czy też nie. Jeśli nie chce tego zrobić, musi udowodnić, że produkty przez niego wytwarzane są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. W tym celu powinien powołać się na inne środki, np.

odpowiednie, istniejące specyfikacje techniczne.