pomoc prawna dla polaków w niemczech

Wprowadzenie norm europejskich to proces dość skomplikowany, nad którym pracuje się zazwyczaj kilka miesięcy.

Dodatkowo samo opracowanie normy nie jest wystarczające – aby zaczęła ona obowiązywać producentów, konieczna jest jej implementacja.

Początkowo norma europejska musi zostać uznana za ratyfikowaną.

Dzieje się tak w momencie wprowadzenia poprawek przez krajowych członków, a następnie odczekaniu miesiąca od rozesłania raportu z głosowania.

Po 5 tygodniach Europejski Komitet Normalizacyjny rozsyła zatwierdzoną referencyjną wersję językową do AFNOR i DIN oraz BSI.

Dopiero później tekst normy trafia do krajowego członka CEN, który musi ogłosić jej pojawienie się.

Następnie implementuje ją na szczeblu państwowym, przez co norma otrzymuje status normy krajowej.

Dzieje się to przez publikację identycznego tekstu lub podpisanie oryginalnego, a także wycofanie wszelkich wcześniejszych norm, które są sprzeczne z nową normą.

Jak widać więc wprowadzanie norm europejskich to proces dość skomplikowany, które przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy.