http://www.i-kar.pl/oferta/badania/analiza-skladu-ciala/

Elektrokardiografia większości jest znana po prostu jako EKG. Jest to zabieg diagnostyczny, który w medycynie wykorzystuje się przede wszystkim do wykrywania oraz do rozpoznawania chorób serca. Elektrokardiografia jest metodą, która polega na elektrycznej rejestracji pracy serca. Zapis EKG powstaje z różnicy napięć pomiędzy elektrodami i jest utrwalany na papierze milimetrowym lub bezpośrednio na monitorze. Pomimo tego iż EKG jest bardzo powszechnym i popularnym zabiegiem diagnostycznym w przypadku chorób serca, to nie jest to metoda niezawodna. Czasami może zdarzyć się tak, że w przypadku choroby, np.

choroby wieńcowej, żadna nieprawidłowość nie zostanie wykryta. Elektrokardiografia, czyli badanie EKG, jest metodą opierającą się o rejestrowanie różnic potencjałów oraz zmian prądów jakie są wytwarzane w mięśniu sercowym. Zapisy EKG są wykonywane podczas pracy serca dlatego też nie zawsze są stuprocentowym źródłem informacji, gdyż niektórych chorób po prostu nie są w stanie wykryć. W zapisie EKG wyróżnia się pięć typowych znaczników, które są oznaczone jako kolejne litery alfabetu: P, Q, R, S, oraz T. Jeżeli odległość pomiędzy konkretnymi elementami jest zaburzona lub zmienił się jej kształt, to najprawdopodobniej można mówić o schorzeniu. EKG w celach diagnostycznych przeprowadza się jednak nie tylko u osób z chorobami serca, ale także u osób zdrowych, które chcą wyłącznie skontrolować swój stan zdrowia.

Jest to badanie nieinwazyjne, zatem nie ma przeciwwskazań do jego wykonania.