W jakich warunkach pracuje notariusz? Rzec by można, że cieplarnianych, a z całą pewnością bardzo kameralnych. Kancelarie notarialne to zwykle eleganckie pomieszczenia, w których notariusz spędza większość dnia. Tam wypełnia i sporządza dokumenty, tam również przyjmuje interesantów.

Kancelaria CKKP – Kancelaria prawna w Rzeszowie.

Trzeba podkreślić, że kancelaria notarialna jest miejscem podlegającym specjalnej ochronie, albowiem stanowi ona depozyt dla setek ważnych dokumentów, od których nierzadko zależy finansowa przyszłość całych rodzin lub potężnych firm. Nie dziwi zatem, że notariusze chętnie inwestują w instalacje alarmowe oraz inne rozwiązania z zakresu ochrony osób i mienia. Spokój jest czymś, co obowiązki notarialne cechuje z założenia.

Specyfika tej pracy wręcz zmusza do tego, aby zwolnić tempo. Bardzo ważne są szczegóły, dlatego notariusz musi wykazać się daleko idącą skrupulatnością oraz dokładnością. Ma na to czas, ponieważ przeciętnie praca nad każdym aktem notarialnym to przynajmniej kilka godzin i dobry fachowiec musi to sobie uwzględnić w kalkulacjach.

Bardzo ważne jest, aby przygotowane notarialnie dokumenty miały wszystkie cechy wymagane prawem i zawierały komplet informacji. Praktycznie każdy notariusz w swojej pracy posiłkuje się pomocą asystentów. Bywają również kancelarie, w których pracuje zespół notariuszy wspomaganych przez stażystów.

Dzięki podziałowi zadań udaje się znacząco przyspieszyć pracę nad aktami notarialnymi, przy czym trzeba podkreślić, iż kluczowe czynności notarialne uprawniona osoba musi podejmować osobiście – nie może wyręczyć się kimś, kto nie posiada statusu notariusza, albowiem podjęte działania będą prawnie nieskuteczne.