lektor angielski https://apos.com.pl/

Angioplastyka naczyń wieńcowych serca jest zabiegiem inwazyjnym, który może być stosowany m. in. u pacjentów po przebytym zawale serca.

Zabieg ten polega na udrożnieniu naczyń wieńcowych, na usunięciu zakrzepów lub otwarciu zamkniętych tętnic. Zabieg angioplastyki serca wykonuje się na zamkniętej klatce piersiowej. Angioplastykę wykonuje się w pracowni kardioangiograficznej.

Pacjent przed zabiegiem jest znieczulany miejscowo. W trakcie samego zabiegu spoczywa na wznak, w pozycji leżącej. Zabieg angioplastyki polega na wykonaniu specjalnego nakłucia – wcześniej miejsce tego nakłucia musi zostać zdezynfekowane.

Do przeprowadzenia zabiegu angioplastyki konieczne jest przekłucie jednej z trzech tętnic: tętnicy ramiennej, tętnicy udowej lub tętnicy promieniowej. Przez nakłucie wykonane w tętnicy wprowadzana jest specjalna rurka, w jej wnętrzu znajduje się natomiast bardzo cienki drucik wykonany z metalu. Wzdłuż tego drucika do tętnicy jest wprowadzana koszulka naczyniowa.

www.ytongsilka.pl

W tej koszulce umieszczony jest balonik, który bezpośrednio wpływa na udrożnienie lub poszerzenie naczyń krwionośnych. Sam zabieg angioplastyki serca jest uznawany za jeden ze skuteczniejszych, jednak aby jeszcze bardziej poprawić jego skuteczność można do tętnicy wprowadzić stenty, które nie tylko będą je udrożniały, ale także będę działały profilaktycznie. Po wszczepieniu do tętnicy stentu działać zaczyna w niej balonik angioplastyczny, którego zadanie polega na zmniejszaniu ryzyka ponownego zwężenia tętnicy.