kardiolog poznań Miejsce Rozwoju

Wysiłkowe badanie EKG pokazuje prace serca w momencie wysiłku fizycznego. Wysiłkowe badanie EKG bardzo często wykonuje się u sportowców, a także u pacjentów po przebytym zawale serca oraz u osób z zaburzeniami pracy serca. Próba wysiłkowa jest badaniem nieinwazyjnym, a przeprowadza się ją m.in. po to, by zdiagnozować u pacjenta chorobę wieńcową.

Próba wysiłkowa jest także bardzo pomocna jeżeli chce się u chorego ustalić to, jakie są przyczyny zaburzeń pracy serca. Wysiłkowe badanie EKG przeprowadza się również po to, aby określić jakie są rokowania chorych po przebytym zawale serca. Dzięki próbie wysiłkowej można określić, na jaki wysiłek chory może sobie pozwolić oraz jakie są jego możliwości wydolnościowe. Próba wysiłkowa jest bardzo przydatna przy opracowywaniu programu rehabilitacyjnego dla osób po przebytym zawale serca. EKG wysiłkowe jest także wykonywane u osób, które są pilotami lub sportowcami, a ich codzienna praca wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym.

Przed wykonaniem badania EKG wysiłkowego pacjent nie powinien się obficie objadać. Nie należy także palić papierosów. Na umówione badanie należy przyjść wcześniej, aby mieć co najmniej kilkanaście minut na odpoczynek przed próbą wysiłkową. Należy wygodnie się ubrać i mieć także sportowe obuwie. Badanie wysiłkowe EKG zawsze jest przeprowadzane pod nadzorem lekarza.

W miejscu wykonywania próby wysiłkowej zawsze znajduje się także sprzęt do reanimacji a także leki. Mogą się one okazać potrzebne, jeżeli podczas wykonywania próby wysiłkowej ujawni się choroba serca.