www.czyszczeniezebow.pl

Działalność Amnesty International rozpoczęła się w 1961 r. od akcji wysyłania listów w obronie kilku więźniów sumienia, przetrzymywanych za poglądy przez ówczesne reżimy.

Od tej pory członkowie i sympatycy Amnesty International przeprowadzili podobne akcje w obronie dziesiątek tysięcy indywidualnych ofiar naruszeń praw człowieka. Dzięki wysłanym listom sytuacja wielu z nich uległa poprawie.

Każdego roku Amnesty International publikuje setki apeli o pomoc dla ofiar naruszeń praw człowieka. Każdy taki apel powoduje natychmiastową reakcję w mediach społecznościowych, przesłanie tysięcy listów i e-maili w bardzo krótkim czasie.

Od wielu lat Amnesty International skutecznie wywiera naciski na władze państw i organizacje międzyrządowe, by te wprowadziły bądź usprawniły istniejące standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka. Od 1961 r.

wprowadzono cały szereg międzynarodowych aktów prawnych, mających na celu ochronę ludzi na całym świecie przed naruszeniami ich praw. Amnesty International jest również dumna ze swojego wkładu w ukształtowanie praw człowieka jako kwestii ponadnarodowej i ponadpolitycznej oraz ustanowienie jej integralną częścią debaty publicznej.