filtr czastek stalych

Dziś niektóre pojazdy z silnikami benzynowymi posiadają filtry DPF nazywane także filtrami FAP. Nie jest to jednak standard, a raczej dobra wola bądź perspektywiczne myślenie producentów, którzy chcą oddawać w ręce klientów pojazdy przygotowane do działania w zmieniających się warunkach. Realia społeczne i polityczne są takie, że skala zanieczyszczeń w powietrzu rośnie z roku na rok. Stosowne środki zaradcze są zatem wdrażane na różnych odcinkach.

Kierowców również to dotyczy, ponieważ aut na drogach przybywa. Każde spalające ropę czy inne płynne paliwo dokłada małą cegiełkę do problemu zanieczyszczeń. Konieczna jest więc zdecydowana odpowiedź i z taką będziemy mieć do czynienia. W związku ze zmieniającymi się w Europie przepisami filtry DPF będą instalowane obowiązkowo w każdym aucie z silnikiem na benzynę.

Mowa o nowych pojazdach, które trafią do salonów. Prawdopodobnie to początek szerszego procesu, którego finałem będzie objęcie obowiązkiem posiadania filtra wszystkich kierowców bez wyjątku. Dotąd było tak, że cząstki stałe oraz ich występowanie w szkodliwym stężeniu były kojarzone głównie z dieslami. Prowadzone badanie pokazały jednak, że benzyna nie jest wiele lepsza, a z części analiz wynika, że nawet gorsza.

To pociągnęło za sobą pewne konkretne skutki formalne.

Filtrowanie spalin – ważne dla nas wszystkich

Już dziś warto zadbać o to, aby korzystać z odpowiedniego akcesorium. Jeśli chodzi o filtr cząstek stałych, benzyna potrzebuje go podobnie jak ropa. Generowana sadza zawiera bowiem szereg niebezpiecznych związków na czele z metalami ciężkimi.

Kiedy przedostają się one do otoczenia, mogą prowadzić do degradacji środowiska, zdrowia ludzi oraz zwierząt. Obniżają jakość powietrza, co w tym momencie urasta do rangi problemu cywilizacyjnego. Przeciwdziałanie zjawisku na różnych odcinkach życia społecznego i gospodarczego nie powinno zatem nikogo dziwić. Normy związane z emisją spalin przez samochody są zaostrzane od lat.

Do tej pory w największym stopniu odczuwali to właściciele aut napędzanych ropą, jednak teraz stan rzeczy zaczyna się zmieniać i zwolennicy benzyny nie będą w dogodniejszym położeniu. Stąd osoby korzystające już dziś z instalacji DPF powinny zwrócić uwagę na stan swoich filtrów. Należy poddawać je regularnym przeglądom i czyszczeniu, tak aby stanowiły skuteczną zaporę dla sadzy i związanych z nią zanieczyszczeń, jakie mogłyby dostać się do powietrza. Nowe generacje sprzedawanych aut będą w tym zakresie zdecydowanie lepiej przygotowane niż te kierowane na rynek wcześniej.