marcin kaminski Ładowanie

Wady serce nabyte

dbacoskore.kosmetyk.net.pl http://www.i-kar.pl/oferta/poradnie/kardiologii/

Niestety problemy w obrębie serca nie dotyczą tylko wrodzonych wad, bowiem dochodzi także do wykształcenia się nabytych wad serca, które również wymagają specjalistycznego leczenia. Ich powstawanie nie ma związku z wadami rozwojowymi w trakcie życia płodowego, gdyż dochodzi do nich już po porodzie. Powstają na skutek różnych czynników, a najważniejszym z nich jest przebyte zapalenie wsierdzia.

Dodatkowym czynnikiem wywołującym może być stan septyczny organizmu, choroba reumatoidalna, a nawet wysoka gorączka. Oczywiście jest to związane z nieodpowiednim leczeniem, które zostało zbyt późno włączone, a cała terapia trwała zbyt krótko i była niesystematyczna. Takie działanie w przypadku zapalenia wsierdzia prawie zawsze prowadzi do powstania wad serca.

Wady nabyte zawsze obejmują problemy związane z zastawkami i wyróżnia się tutaj trzy zasadnicze wady. A mianowicie wady proste dotyczące niedomykalności albo zwężania zastawki. Wady złożone obejmujące zarówno niedomykalność, jak i zwężenie jednej zastawki oraz wady kombinowane, które dotycząc zmian w dwóch zastawkach jednocześnie.

Podobnie, jak w przypadku wad wrodzonych, tutaj również jedyną metodą leczenia jest operacja chirurgiczna. Operacja najczęściej wiąże się z wszczepieniem nowej zastawki biologicznej albo sztucznej. W przebiegu wad serca niestety bardzo często dochodzi do wtórnego nadciśnienia płucnego, które może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia, dlatego istotne jest wykonanie operacji w jak najszybszym czasie.