http://www.taxiberlin24.pl/taxi-szczecin-berlin

Droga lotnicza to najszybszy sposób transportowania ludzi i towaru, ale cały czas bardzo drogi.

Największą zaletą transportu lotniczego jest szybkość, a także łatwość oraz szybkość przeładunku i dostawy.

Cały czas jest to jednak wyjątkowo droga metoda transportu (średnie wyliczenia wskazują, że transport lotniczy jest nawet dwanaście razy droższy od transportu morskiego), dlatego wybierają go głównie przedstawiciele branż, które wymagają przewożenia towarów na duże odległości w możliwie szybkim czasie.

Transport lotniczy okazuje się najlepszy dla przewożenia leków i żywności o krótkim czasie ważności do spożycia, roślin i zwierząt.

W Polsce rola szybkiego transportu lotniczego rośnie, ale na dość niskim poziomie.

Należy się jednak spodziewać, że trend wzrostowy w kolejnych latach będzie się utrzymywał na dotychczasowym poziomie.

Transport lotniczy w naszym kraju liczony w milionach tonokilometrów w roku 2010 wyniósł 114, a w roku 2011 – 129.

Z kolei średnia odległość przewozu w kilometrach dla transportu lotniczego w roku 2010 to 2807 i w 2011 r.

– 2863.