geodezja w powiecie krakowskim części zamienne do maszyn budowlanych

Pomimo kryzysu gospodarczego, który w ostatnich latach dotknął światową gospodarkę, światowy handel bronią rozwija się zaskakująco dobrze. Ma to z pewnością związek z nasilającymi się konfliktami zbrojnymi w różnych częściach świata. Ostatnio w gronie największych eksporterów broni znalazły się Chiny. Wyprzedziły one pod tym względem nawet Niemców, dla których przemysł zbrojeniowy stanowi bardzo ważną gałąź gospodarki. Badania dotyczące poziomu eksportu broni w różnych krajach prowadzi m.

in. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. Według jego najnowszego raportu, pochodzącego z początku 2015 roku, wynika, że światowy eksport broni wzrósł o 16% w ciągu ostatnich pięciu lat. Największe ilości broni wciąż eksportują Stany Zjednoczone. W czołówce znajduje się też Rosja, której przypadło aż 27% światowego eksportu broni, co wynika z modernizacji przemysłu zbrojeniowego, rozpoczętej w 2008 roku.

city-traffic.com.pl

Wśród eksportowych liderów znajdują się także Chiny – w ciągu ostatnich pięciu lat zaczęły one sprzedawać aż o 143% więcej broni konwencjonalnej.