praca prawnik niemcy

Jedną z bardziej popularnych usług świadczonych przez notariuszy, która ma bardzo istotny kontekst społeczny oraz finansowy jest spisanie spadku. Jak wiemy prawo dopuszcza dwie podstawowe możliwości sporządzenia takiego dokumentu. Tą najprostszą, z której w praktyce korzysta większość osób to odręczne spisanie testamentu według prostego wzoru. Do tego wystarczy kartka papieru i długopis. Ważny testament odręczny musi zawierać nie tylko wskazania dotyczące majątku osoby zmarłej, ale również wyraźną datę spisania oraz odręczny podpis. Taki prosty dokument jest ważny z punktu widzenia prawa i musi być honorowany przez sąd, o ile nie zostanie dowiedzione, iż doszło do fałszerstwa.

Drugą, bardziej sformalizowaną opcją sporządzenia testamentu, jest zlecenie notariuszowi przygotowania aktu notarialnego zawierającego postanowienia testamentu danej osoby. Coraz więcej osób decyduje się na ten krok, który z różnych punktów widzenia jest znacznie bezpieczniejszy. Dokument spisany odręcznie może zaginąć lub wpaść w niepowołane ręce. Bywa, że odnaleziony przez spadkobiercę, dla którego treść jest niekorzystna, zostaje ukryty lub zniszczony, co rodzi konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego o podział majątku. Jeśli dysponentem testamentu jest notariusz, to nie ma możliwości manipulowania jego treścią ani ingerowania w żaden inny sposób. Wszystko odbywa się wówczas według ściśle zdefiniowanej procedury, a treść ostatniej woli zostaje odczytana w czasie wizyty u notariusza – wobec wszystkich zainteresowanych stron.