marcin kaminski Ładowanie

Nowotwory w obrębie układu krążenia

Współcześnie jedną z poważniejszych chorób, których się obawiamy są nowotwory coraz częściej diagnozowane w rożnych częściach oraz układach naszego organizmu. Choć w obrębie układu krążenia występują stosunkowo rzadko, to jednak należy poświęcić im trochę uwagi ze względu na przerzutowy charakter, który często dotyczy serca.

Należy jednak pamiętać, o tym, że sam nowotwór serca nie daje przerzutów, gdyż jest on nowotworem wtórnym, co oznacza, że powstaje właśnie na skutek zmian w innych tkankach organizmu. W większości przypadków występują zmiany o charakterze łagodnym śluzak, włókniak, tłuszczak oraz mięśniak prążkowanokomórkowy, którego nie należy mylić z mięsakiem stanowiącym formę nowotworu złośliwego.

Mięsak może występować, jako prążkowanokomórkowy, ale także naczyniakowaty. Oprócz mięsaka w obrębie serca dochodzi również do rozwoju złośliwego chłoniaka.

Na wystąpienie zmian nowotworowych w sercu mogą wskazywać zatory, niewydolność serca, omdlenia, a także występowanie zmian w wywiadzie rodzinny, zawsze w takich sytuacjach należy wykluczyć ewentualną obecność guza. Leczenie nowotworu serca obejmuje podstawowe działania, jak w przypadku guzów w innych miejscach, jednak konieczne może okazać się wszczepienie protez lub stymulatorów.

Rokowania w przypadku małych i łagodnych zmian są bardzo dobre, jednak gdy mamy do czynienia z nowotworami wtórnymi, to zmiany w sercu są możliwe do usunięcia, jednak choroba podstawowa jest już na tym etapie nieuleczalna.